Barn med särskilda behov

Skriftlig fråga 2012/13:753 av Jomshof, Richard (SD)

Jomshof, Richard (SD)

den 12 september

Fråga

2012/13:753 Barn med särskilda behov

av Richard Jomshof (SD)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Det har blivit vanligare i dagens skola med olika former av grupparbeten och att elever förväntas lära sig på egen hand genom att själva söka information. Lärarrollen har kommit att undermineras och i allt större utsträckning enbart utgöra en organisatorisk funktion som ska uppmuntra fria studier och fritt forskande. För elever som tidigt kan ta ansvar, som kommer från studievana hem och som är studiemotiverade kan dessa studiemetoder fungera väl. Den kravlösa och söndersparade skolan riskerar dock att missgynna i första hand studiesvaga och barn med särskilda behov, eftersom dessa oftare behöver tydliga ramar och mål samt extra hjälp för att kunna prestera.

Samtidigt har vi tvingats ta del av ett stort antal larmrapporter som visar att stödet till barn med särskilda behov dras in i kommun efter kommun. I slutet av augusti rapporterade medierna att Stockholm väljer att kraftigt sänka stödet till barn med särskilda behov. Totalt rör det sig om ca 1 000 barn med omfattande stödbehov som inte kommer att beviljas det tilläggsbelopp som finansierar deras särskilda stöd, ett stöd de enligt skollagen (SFS 1985:1100) har rätt till för att nå målen. Ett sådant beslut får inte bara svåra följder för de drabbade barnen och deras föräldrar. Det finns nämligen forskning som visar att barn som misslyckas i skolan löper större risk att utveckla vad man kallar självdestruktiva mönster, med stora kostnader för samhället som följd. Till skillnad från regeringen ser Sverigedemokraterna problemet och inser det allvarliga i situationen, och har därför valt att budgetera för en ökad satsning på barn med särskilda behov.

Med anledning av den mycket allvarliga situationen har jag följande fråga:

 

Ämnar utbildningsministern att agera i frågan och i så fall hur?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2013-09-12 Inlämnad: 2013-09-12 Svar anmält: 2013-09-18 Besvarad: 2013-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-18)