barn i slutna rörelser

Skriftlig fråga 2000/01:1665 av Heinemann, Kerstin (fp)

Heinemann, Kerstin (fp)

den 6 september

Fråga 2000/01:1665

av Kerstin Heinemann (fp) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om barn i slutna rörelser

För tre år sedan överlämnades utredningen I god tro (SOU 1998:113) till regeringen. I den fanns förslag om insatser för barn som lever i slutna grupper, t.ex. vissa nyandliga rörelser. Utredningen hade både genom egna undersökningar och genom litteratur fått kunskap om förekomsten av såväl psykiska som fysiska övergrepp mot barn i ett antal fall. I förra årets budgetproposition angavs att regeringen planerade insatser för att barn som växer upp i slutna grupper inte ska fara illa.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet vilka insatser som genomförts eller planeras genomföras.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-09-06 Anmäld: 2001-09-18 Besvarad: 2001-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-09-19)