Barn i skolköken

Skriftlig fråga 2005/06:1633 av Wahlgren, Marie (fp)

Wahlgren, Marie (fp)

den 16 maj

Fråga 2005/06:1633 av Marie Wahlgren (fp) till statsrådet Ibrahim Baylan (s)

Barn i skolköken

Det kommer alltfler beskrivningar om att framför allt skolor men även förskolor inte längre tillåter barn att delta i matlagningen eller vara i verksamhetens kök. Detta med hänvisning till EU:s nya lagstiftning kring livsmedelssäkerhet. I den proposition som lagts fram till riksdagen var ett av de uttalade målen att så inte skulle bli fallet. Barns delaktighet i köket är viktigt ur pedagogisk synpunkt, inte minst för förskolan. Den nuvarande utvecklingen är olycklig och den undergräver också acceptansen för lagstiftningen. Livsmedelssäkerheten är viktig, inte minst i verksamhet som rör barn, men samtidigt måste det finnas vägar att göra det möjligt för barn att lära sig hur den mat de äter lagas.

Jag undrar därför vilka åtgärder statsrådet tänker vidta för att propositionens intentioner om att barn ska kunna vara med i skolköken ska bli verklighet.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-16 Anmäld: 2006-05-16 Besvarad: 2006-05-24 Svar anmält: 2006-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-24)