Barn i kläm i vårdnadstvister

Skriftlig fråga 2019/20:903 av Mikael Eskilandersson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Antalet vårdnadstvister ökar. Fall som avgörs i domstol har fördubblats under de senaste tio åren. Enligt en familjerättsjurist som nyligen talade om sakområdet i medierna hamnar många vårdnadstvister i domstol för att det är möjligt, då det är enkelt att få upp sitt fall som domstolsärende. På vägen dit är tvisterna tunga, med bråk och osämja. Här behövs bättre stöd till vårdnadshavare innan fall tas upp till domstol. Tidig medling används med framgång i vårt grannland Norge, och Sverige borde kunna använda ett liknande system.

Ett stort problem är att barn hamnar i kläm i vårdnadstvister i domstol. Då föräldrar bråkar och har svårt att komma överens används barnet ofta som vapen mot den andre föräldern. Där hamnar barnet i lojalitetskonflikt, vilket blir påfrestande för barnet. Barn har rätt att älska och ha tillgång till båda föräldrarna, men domstolen gör ett val på grund av de skrivningar som finns om att föräldrar ska kunna samarbeta.

Barnet har också behov av andra i sin omgivning, och det kan finnas täta band mellan barnet och syskon, mor- eller farföräldrar samt andra anhöriga som inte tas med i processen. Det är uppenbart att barn ofta far illa i dessa ibland mycket utdragna processer, som dessutom kan upprepas flera gånger. De kan få tillitsproblem och svårt att klara skolan, och de blir stressade och oroliga. 

Enligt lagen ska fokus ligga på barnens bästa. Trots det är det föräldrarnas intressen som tas till vara genom juridiska ombud, och det är främst ur föräldrarnas perspektiv som vårdnaden diskuteras och lösningar presenteras. Mycket lite fokus hamnar på barnets behov av sina föräldrar och andra anhöriga, där till exempel syskon och mor- och farföräldrar ofta helt glöms bort.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vad avser ministern och regeringen att göra för att säkra barnens rätt i vårdnadstvister och för att förbättra stödet innan vårdnadstvister blir domstolsfall?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-06 Överlämnad: 2020-02-07 Anmäld: 2020-02-11 Svarsdatum: 2020-02-19 Sista svarsdatum: 2020-02-19
Svar på skriftlig fråga