barn- och ungdomspsykiatrins resurser

Skriftlig fråga 1999/2000:738 av Stafilidis, Tasso (v)

Stafilidis, Tasso (v)

den 23 mars

Fråga 1999/2000:738

av Tasso Stafilidis (v) till socialminister Lars Engqvist om barn- och ungdomspsykiatrins resurser

I proposition 1997/98:7 Vårdnad, boende och umgänge, lades förslag som syftade till att öka samförståndslösningar och underlätta för föräldrar att i så stor utsträckning som möjligt komma överrens om hur vårdnadsfrågor skall lösas.

Det har kommit mig till känna att barn- och ungdomspsykiatrins resurser används i alltför stor utsträckning för att lösa vårdnads- eller umgängestvister. Ärendena som rör vårdnad eller umgänge kommer från socialtjänsten eller domstolsväsendet. Barn- och ungdomspsykiatrins ärenden har således ökat, vilket innebär att psykiatrins redan knappa resurser används för att lösa vårdnadstvister. Barn eller ungdomar som är i behov av en psykiatrisk utredning får därmed vänta längre än vad som borde vara nödvändigt.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lars Engqvist om vilka åtgärder regeringen avser vidta för att lösa barn- och ungdomspsykiatrins arbetsbelastning.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-03-24 Anmäld: 2000-03-28 Besvarad: 2000-03-29
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-03-29)