Barentssekretariatet

Skriftlig fråga 2002/03:1029 av Ahlqvist, Birgitta (s)

Ahlqvist, Birgitta (s)

den 30 maj

Fråga 2002/03:1029

av Birgitta Ahlqvist (s) till utrikesminister Anna Lindh om Barentssekretariatet

Regeringens utredning om samarbetet inom Barentsregionen visar på vikten av att styrformerna för statens resurser som tillförs Barentssamarbetet effektiviseras och samordnas. De personella, administrativa och ekonomiska resurserna bör samlas i ett sekretariat enligt utredaren. Det skulle då också ge samarbetet ett ansikte utåt. Dessutom är det ett sätt att bredda samarbetet och bidra till en ökad verksamhet för det svenska näringslivet i regionen.

Utrikesministern har i mars 2003 beslutat att inrätta ett Barentssekretariat i Luleå. Trots det mycket positiva beslutet har ingenting konkret hänt i ärendet. Förväntningarna på sekretariatet är stora, men samtidigt finns det stora oklarheter kring själva lokaliseringen, de olika tjänsternas placering och innehåll och liknande frågor.

Därför vill jag fråga utrikesministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att snarast förverkliga Barentssekretariatet.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2003-05-30 Anmäld: 2003-06-02 Besvarad: 2003-06-04 Svar anmält: 2003-06-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-06-04)