Barentsrådet och svenska initiativ

Skriftlig fråga 2006/07:1577 av Rådström, Britta (s)

Rådström, Britta (s)

den 24 augusti

Fråga

2006/07:1577 Barentsrådet och svenska initiativ

av Britta Rådström (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Barentsregionen omfattar 13 län i de nordligaste delarna av Sverige, Norge, Finland och nordvästra Ryssland. I Sverige räknas Norrbottens och Västerbottens län till Barentsregionen. Området utgör totalt 1,75 miljoner kvadratkilometer och har sex miljoner invånare. Barentssamarbetet på mellanstatlig nivå inleddes 1993 av företrädare för de nordiska ländernas regeringar, den ryska regeringen och EU-kommissionen. Samtidigt bildade regionala företrädare ett gemensamt samarbetsorgan med samma syfte – att främja och stödja subregionalt samarbete i ländernas nordområden. Samarbetet leds på mellanstatlig nivå av Barentsrådet (Barents Euro-Arctic Council, BEAC) och på regional nivå av regionrådet (Barents Regional Council, BEARC).

Barentsrådet (BEAC) sammanträder på utrikesministernivå eller annan ministernivå. Ordförandeskapet roterar mellan Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Ryssland är för närvarande ordförandeland och det blir Sveriges tur igen först 2009–2011. Verksamheten inom Barentssamarbetet har successivt utvecklats till att omfatta en rad områden, bland annat ekonomiskt samarbete, hälso- och sociala frågor samt miljö- och energifrågor

Vilka initiativ avser utrikesministern att ta inom Barentsrådet och kommer utrikesministern att koordinera dessa med initiativ på länsnivå inom regionrådet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-24 Anmäld: 2007-08-30 Svar anmält: 2007-09-06 Besvarad: 2007-09-06
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-06)