Bärbranschens villkor

Skriftlig fråga 2005/06:1858 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)

den 19 juni

Fråga 2005/06:1858 av Ingegerd Saarinen (mp) till finansminister Pär Nuder (s)

Bärbranschens villkor

Den 25 jan ställde jag en fråga om bärbranschen till finansministern:

I bärbranschen finns många olika aktörer med olika verksamheter. Till mer än 80 % är det utländska bärplockare som levererar bär till bäruppköparna. Efter den så kallade BEGAB-domen har Skatteverket tillämpat ett tvåprissystem som innebär att uppköparna i vissa fall ska betala arbetsgivaravgifter när de köper bär, i andra fall inte.

Eftersom bärplockarna är fria att sälja till vilken uppköpare de vill säljer de givetvis där de kan få bäst pris, nämligen till dem som inte behöver dra av arbetsgivaravgiften från inköpspriset. Skatteverket kan dock inte ge ett entydigt besked om vem som är arbetsgivare utan detta måste prövas i varje enskilt fall. Även andra rättssäkerhetsproblem skapas av befintligt regelverk. Bäruppköparnas situation har blivit rättsosäker och konkurrenssnedvriden och risken är betydande att seriösa företag måste lämna branschen redan kommande säsong.

Det svar jag fick var att frågan hade aktualiserats även genom en skrivelse till finansministern från Skogsbärsbranschens Intresseförening (Fi2005/3543). Ministern ville därför invänta beredningen av skrivelsen innan han var beredd att uttala sig i frågan.

Bärsäsongen närmar sig och något måste ske snabbt.

Jag vill därför nu upprepa frågan:

Vad avser ministern att göra för att snarast skapa goda villkor för bärplockning och bärförädling i våra glesbygder?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-06-19 Besvarad: 2006-07-03 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-07-03)