Banverkets handläggningstider

Skriftlig fråga 2001/02:303 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 28 november

Fråga 2001/02:303

av Lars Wegendal (s) till näringsminister Björn Rosengren om Banverkets handläggningstider

För att avsevärt minska sina transporter på landsväg, inom och utom landet, har företaget Ikea under en period planerat för en omfattande järnvägssatsning. Företaget har som mål att öka järnvägstransporterna från 18 % till 40 % och i motsvarande grad minska vägtransporterna. I första hand handlar det om transporter mellan företagets centrala lager i Älmhult och Duisburg men i en förlängning mellan flertalet länder i Europa. För att klara de miljökrav som finns på den s.k. Kontinentalbanan mellan centrala Malmö och Öresundsbron har företagets transportbolag beställt ellok hos ett franskt företag. På grund av leveransförseningar av loken är nu enda lösningen att använda sig av diesellok under en övergångstid. Då dessa bullrar mer och troligen inte klarar de miljökrav som finns på Kontinentalbanan har handläggningen fördröjts hos Banverket. De alternativ som nu finns är antingen att en tillfällig dispens erhålls av kommunen för att köra med diesellok eller att företaget fortsätter att köra sina transporter med de ur miljösynpunkt sämre alternativet långtradare.

Jag vill därför fråga:

Vilka åtgärder avser näringsministern vidta för att förkorta Banverkets handläggningstider?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-11-28 Anmäld: 2001-12-04 Besvarad: 2001-12-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-12-05)