Banverket Produktions huvudkontor

Skriftlig fråga 2009/10:271 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 2 december

Fråga

2009/10:271 Banverket Produktions huvudkontor

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

När Vägverket Produktion bolagiserades den 1 januari 2009 och blev Svevia placerades huvudkontoret i Solna. Nu förbereds bolagisering av Banverket Produktion (Infranord AB) från den 1 januari 2010. Enligt uppgift kommer det nya huvudkontoret att förläggas till Stockholmsregionen. Totalt handlar det om ett 40-tal anställda. Från regeringens sida har inga regionalpolitiska aspekter lagts på det nya huvudkontorets placering. Detta trots att det vore rimligt att förlägga det tillsammans med Banverkets övriga verksamheter i Borlänge.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av att regionalpolitiska överväganden hittills inte har funnits med i beslutsprocessen när det gäller förläggningen av det bolagiserade Banverket Produktions (Infranord AB) huvudkontor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-12-02 Anmäld: 2009-12-02 Besvarad: 2009-12-09 Svar anmält: 2009-12-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-09)