Banvallsbränder i östra Värmland

Skriftlig fråga 2018/19:798 av Pål Jonson (M)

Pål Jonson (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Jag har tidigare ställt en fråga till infrastrukturministern om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förhindra banvallsbränder i de områden i Sverige där detta är ett vanligt förekommande problem.

Enligt en genomgång som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) nyligen har gjort för Dagens Nyheter (DN) orsakade tåg 237 bränder i skog och mark under sommaren 2018. De allra flesta av dessa bränder orsakades av gnistor från tågens bromsar.

Detta är ett speciellt utbrett problem i östra Värmland. I år har Nerikes Brandkår och Bergslagens räddningstjänst redan ryckt ut på 13 bränder framför allt orsakade av gnistregn från förbipasserande tåg. Räddningstjänsten är redan hårt ansträngd, och eftersläckningsarbetet vid banvallsbränder är ofta resurskrävande eftersom bränderna sträcker sig över stora ytor.

Ett skäl till att problemen med banvallsbräder är vanligt förekommande i östra Värmland är att järnvägsspåren där saknar detektorer som känner av värmen i varje hjul på tågen. Genom detektorer kan lokföraren varnas för tjuvbromsade hjul som skapar gnistor.

Enligt uppgifter i DN kommer utplaceringen av fler detektorer nu att försenas. Först om två år kan nya detektorer installeras. Detta trots att regeringen givit sina myndigheter i uppdrag att minimera bränder orsakade av tåg efter fjolårets bränder

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern och regeringen att vidta några nya åtgärder för att reducera problemen med banvallsbränder i allmänhet, och avser regeringen att vidta åtgärder för att skynda på utplaceringen av värmedetektorer på speciellt utsatta järnvägssträckor?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-06-18 Överlämnad: 2019-06-19 Anmäld: 2019-06-24 Svarsdatum: 2019-06-26 Sista svarsdatum: 2019-06-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga