Bansäkerheten för tågtrafiken mellan Stockholms central och Stockholms södra

Skriftlig fråga 2012/13:718 av Pertoft, Mats (MP)

Pertoft, Mats (MP)

den 22 augusti

Fråga

2012/13:718 Bansäkerheten för tågtrafiken mellan Stockholms central och Stockholms södra

av Mats Pertoft (MP)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Rälsen längs getingmidjan, tågsträckan mellan Stockholms central och Södra station, är i så dåligt skick att röster nu höjs om att säkerheten är hotad, och forskare vid KTH menar att Trafikverket inte har kontroll över situationen. Tågrälsen sägs på många ställen sitta löst, då rälsens fästen ständigt lossnar.

Underhållet av getingmidjan, landets mest trafikerade tågsträcka, har varit eftersatt länge, men nu börjar spårens skick försämras i en allt snabbare takt.

Enligt Trafikverket kommer getingmidjan att rustas upp om fem år. Fem år är en lång tid, och ifall det är så att säkerheten redan nu inte går att garantera måste upprustningen komma till stånd snabbare.

Min fråga till statsrådet är därför:

Kommer statsrådet att vidta åtgärder för att säkerställa säkerheten för tågtrafiken mellan Stockholms central och Stockholms södra?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-08-22 Anmäld: 2013-08-22 Besvarad: 2013-09-05 Svar anmält: 2013-09-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-05)