Bankers problem med tekniska system

Skriftlig fråga 2006/07:781 av Olovsson, Fredrik (s)

Olovsson, Fredrik (s)

den 1 mars

Fråga

2006/07:781 Bankers problem med tekniska system

av Fredrik Olovsson (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

En svensk storbank har den senaste tiden haft problem kopplade till sitt tekniska system, vilket gjort att kunderna inte har haft tillgång till sina konton via Internet. Det innebär i sin tur att man inte kunnat betala räkningar eller köpa och sälja aktier och fonder under en period när situationen på börsen varit turbulent.

Beroendet av teknik och stabila system är stort i hela samhället, inte minst i banksektorn. Det är viktigt att staten ställer höga krav på att bankverksamheten ska fungera för medborgarna. Mot bakgrund av de mycket stora vinsterna i sektorn borde bankerna inte sakna ekonomiska resurser för att säkerställa en hög säkerhetsnivå i sina system.

Min fråga till statsrådet Mats Odell är om han avser att vidta några åtgärder för att bankerna ska tvingas förbättra sina tekniska system.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-03-01 Anmäld: 2007-03-01 Svar anmält: 2007-03-12 Besvarad: 2007-03-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-12)