Bankers närvaro i landsbygdskommuner

Skriftlig fråga 2017/18:1177 av Pål Jonson (M)

Pål Jonson (M)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Bristen på riskvilligt kapital och banker utgör en utmaning för landsbygdens utveckling. I många landsbygdskommuner runt om i landet har ett stort antal banker stängt sina kontor. Detta är delvis ett resultat av digitaliseringen av banktjänster. Denna digitalisering medför många möjligheter och fördelar, men skapar även utmaningar för företag och privatpersoner kopplat till bland annat service och kontanthantering. De som framförallt drabbas av problem i samband med detta är dock de många småföretagare som inte längre har en personlig kontakt med sin lokala banktjänsteman när de till exempel ansöker om lån för att expandera sina företag. Möjligheterna för företagare att mer ingående presentera sin affärsidé, men även bankens kunskaper om lokala förhållanden, minskar naturligtvis om banken inte har en permanent närvaro i kommunen.

Eftersom sparbankerna inte lyder under aktiebolagslagen, utan istället under sparbankslagen, kan de därför i egenskap av ekonomiska föreningar agera utifrån ett samlat ägarintresse snarare än ett vinstintresse. En rad sparbanker har därför arbetat för att vidmakthålla och i vissa fall expandera sin närvaro i landsbygdskommuner. Förutsättningarna för detta har dock begränsats av ägandeförhållanden och relationer till andra banker, främst beroende på att dessa aktörer har uppfattat det som mer angeläget att öka kundernas användning av digitala banktjänster än av att vidmakthålla en närvaro i landsbygdskommuner. Denna inriktning sker dock tyvärr på landsbygdens bekostnad.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Per Bolund följande:

 

Avser statsrådet att se över bankernas förutsättningar för att vidmakthålla sin service och närvaro i landsbygdskommuner?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-04-11 Överlämnad: 2018-04-12 Anmäld: 2018-04-13 Svarsdatum: 2018-04-25 Sista svarsdatum: 2018-04-25
Svar på skriftlig fråga