Bankernas kontanthantering

Skriftlig fråga 2015/16:817 av Sanne Eriksson (S)

Sanne Eriksson (S)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Alla i samhället bör ha tillgång till grundläggande betaltjänster. Företag, föreningar och privatpersoner ska ha goda möjligheter att göra uttag eller insättningar av kontanter på kreditinstitut, hos betaltjänstleverantörer eller på annat sätt. Så är emellertid inte situationen överallt i dag. Sedan måndagen den 1 februari slutade Handelsbanken i Skutskär med kontanthantering. Det följer den nationella negativa trend där allt fler bankkontor blir kontantfria. Utvecklingen försvårar livet för grupper som inte har möjlighet att använda digitala tjänster samt för småföretagare som hanterar dagskassa. Att använda, frakta och hantera kontanter är självfallet inte helt utan risk det heller. Men för många, kanske främst från den äldre generationen, känns kontanter som ett självklart, enkelt och säkert val. Kontanter är enligt en undersökning av forskare på KTH den betalmetod som svenskarna känner störst förtroende för. Hela 88 procent av de tillfrågade har högt förtroende för kontanter och endast 3 procent har lågt förtroende. Minst tillit hade svarspersonerna till betalappar för smartphones – endast 37 procent har högt förtroende och 21 procent har lågt förtroende. Detta betyder att kontanterna fortfarande spelar en viktig roll för många. Mot denna bakgrund är den snabba utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle oroande. Självklart går samhället mot att använda mer elektroniska metoder och färre kontanter, det går inte att stoppa, men personer boende i landsbygdskommuner som Älvkarleby blir särskilt drabbade vid nedläggning då det inte finns alternativ. En nedläggning kan för någon som bor i glesbygd leda till en lång bilresa för att göra sitt bankärende, något som varken gynnar privatpersoner eller miljön. Att utvecklingen går åt ett visst håll betyder inte att bankerna kan utelämna vissa grupper genom att avveckla kontanthanteringen för snabbt. Bankerna måste själva ta ett samhällsansvar och det är nu dags för bankerna att ta det ansvaret. Miljardvinster får inte ständigt gå före samhällsansvar. Regeringen har tidigare uttalat att de arbetar för att säkerställa att kontanthanteringen fungerar på ett tillfredsställande sätt i hela landet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Vad gör statsrådet, eller vad har statsrådet gjort, för att säkerställa kontanthantering i hela Sverige och hur ser tidsplanen för detta ut?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-02-17 Överlämnad: 2016-02-17 Anmäld: 2016-02-23 Svarsdatum: 2016-02-24 Sista svarsdatum: 2016-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga