Bankernas kontanthantering

Skriftlig fråga 2014/15:247 av Ulla Andersson (V)

Ulla Andersson (V)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Vi kan gång på gång ta del av hur företag och föreningar men även privatpersoner har svårt att lämna kontanter eller ta ut kontanter på banken. Antalet bankkontor som slutat med kontanthantering har ökat drastiskt under senare år. Hittills har inga åtgärder vidtagits från politiskt håll för att förhindra den utvecklingen trots att man inte fattat något beslut om att upphöra med kontanter.

Det är rimligt att kräva att bankerna ska upprätthålla kontanthantering så länge kontanterna finns kvar, vilket de kommer att göra under överskådlig framtid. Dagens situation påverkar väldigt många företag med flera negativt då de inte kan bli av med dagskassor eller insamlingar på ett enkelt och säkert sätt.

På landsbygden blir problemet ännu större då det även är långt emellan de bankkontor som finns. Om då det närmaste bankkontoret är ett kontantlöst sådant innebär det stora problem för den som drabbas.

Vänsterpartiet har föreslagit att man antingen via Finansinspektionen eller via lag ålägger bankerna att tillhandahålla kontanthantering på ett enkelt, säkert och smidigt sätt.

Min fråga till statsrådet Per Bolund blir därför följande:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att se till att bankerna upprätthåller en för företag, föreningar och privatpersoner rimlig kontanthantering?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-02-19 Överlämnad: 2015-02-19 Anmäld: 2015-02-20 Svarsdatum: 2015-03-04 Sista svarsdatum: 2015-03-04
Svar på skriftlig fråga