Bankernas avgifter

Skriftlig fråga 2009/10:65 av Bergström, Sven (c)

Bergström, Sven (c)

den 9 oktober

Fråga

2009/10:65 Bankernas avgifter

av Sven Bergström (c)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Medan många europeiska finansministrar anklagar bankerna för att sko sig på kunderna via bonusar, befinner sig samtidigt de vanliga bankkunderna i ett träsk av serviceavgifter. Dessa avgifter har en tendens att skena i väg. I dag kostar exempelvis en kontant betalning hos Nordea till plusgiro- eller bankgironummer, för en icke Nordeakund, 150 kronor. På Handelsbanken kostar en manuell (på kontor) överföring till konto i annan bank 60 kronor.

De flesta svenskar är kund i någon av landets storbanker Swedbank, Handelsbanken, Nordea eller SEB. Den vanliga vinstmaskinen för bankerna, att låna ut pengar, har blivit mindre viktig för bankerna när serviceavgifterna numera utgör en viktig inkomstkälla. Ofta är avgifterna svåra för bankkunderna att komma undan när konkurrensen är bristande och valfriheten är minimal. Att med exakta summor införa ett beloppsmässigt tak för bankernas avgifter är inget jag förordar. Jag är dock angelägen om att utreda problemets omfattning och se över informationen som ges till bankkunderna om olika betalningsmöjligheter.

Vad avser statsrådet att göra för att motverka bankernas ofta oskäligt höga serviceavgifter?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-10-09 Anmäld: 2009-10-12 Besvarad: 2009-10-21 Svar anmält: 2009-10-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-10-21)