bankernas avgifter

Skriftlig fråga 1997/98:732 av Ottosson, Roy (mp)

Ottosson, Roy (mp)
Fråga 1997/98:732 av Roy Ottosson (mp) till finansministern om bankernas avgifter

Bankerna har infört avgifter för en rad olika tjänster som tidigare bekostades inom ränteuttaget. Avgifterna kan för bl.a. barnfamiljer bli ganska omfattande. Avgifterna redovisas inte på ett överskådligt eller samlat sätt. Det är därför svårt för kunden att veta vad man faktiskt har betalat under t.ex. en månad eller ett år.

Olika banker tar ut olika avgifter, och det skulle sannolikt vara lönsamt för många kunder att byta bank. Men det förutsätter att man vet vem som är billigast. Om kunderna valde bank efter hur mycket avgifter de tar ut, skulle också konkurrensen mellan bankerna öka. Det skulle sannolikt medföra att en del avgifter sänks eller tas bort.

Finansministern och regeringen har tidigare ställt krav på att avgifter för fondsparande skall redovisas klart och tydligt. Det vore bra om också bankerna fick krav på att minst en gång om året till varje kund redovisa det samlade avgiftsuttaget.

Avser ministern verka för att någon regel som tvingar bankerna att redovisa det samlade avgiftsuttaget för varje kund införs?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-05-12 Anmäld: 1998-05-18 Besvarad: 1998-05-20
Svar på skriftlig fråga