Bankerna och besöksnäringen

Skriftlig fråga 2013/14:726 av Hannah Bergstedt (S)

Hannah Bergstedt (S)

till Statsrådet Peter Norman (M)

 

Bankerna – och då främst de fyra storbankerna – visar inte det intresse för näringslivsutveckling och jobbskapande som man kunde önska. De fyra storbankerna har tillgodogjort sig en stor del av bolagsskattesänkningen men tycks trots det inte vara benägna att ge småspararna högre räntor och låntagarna bättre lånevillkor. De tycks också vara mer intresserade av att ge säkra lån till bostadsköpare än osäkrare lån till företagare. Svensk Turism ser finansieringen som den största utmaningen för att besöksnäringen ska lyckas med målet att dubbla sin omsättning på tio år fram till år 2020. Trots att besöksnäringen i dag omsätter runt 300 miljarder kronor om året och beskrivs som en viktig basnäring i framtiden har branschen svårt att få fram pengar för att öka tillväxten, då det är svårt att ordna tillräckligt med lån till investeringar. Det efterlyses en dialog med bank- och finanssektorn kring hur den ser på besöksnäringen och hur man ska kunna hitta finansieringsmodeller. Många turistföretag har också särskilda förutsättningar, såsom att de tjänar pengar under kort tid på året för att sedan inte ha några intäkter.

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta gentemot bankerna för att förbättra lånemöjligheterna för småföretag i allmänhet och företag inom besöksnäringen i synnerhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-07-11 Överlämnad: 2014-07-15 Sista svarsdatum: 2014-07-29 Besvarad: 2014-08-12 Anmäld: 2014-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga