banker och kreditinstitut

Skriftlig fråga 1997/98:58 av Stjernkvist, Lars (s)

Stjernkvist, Lars (s)
Fråga 1997/98:58 av Lars Stjernkvist (s) till finansministern om banker och kreditinstitut

Bildandet av den nya bankkoncernen Meritanordbanken utgör den senaste i raden av sammanslagningar inom bankvärlden. Som skäl anges framför allt att den ökade internationaliseringen kräver storskalighet för att klara konkurrensen.

Samtidigt finns det risker med storskalighet. Under bank- och finanskrisen lärde vi oss vad det betyder om några med mycket makt gör stora missbedömningar. Det var inte bristen på storskalighet, utan snarare motsatsen, som gjorde att förlusterna blev så stora. De små, lokalt förankrade bankerna klarade sig, vad jag vet, relativt bra under krisåren.

Om vi får färre och större banker underlättas säkert tillvaron för de stora företagen. Men hur blir det för de mindre företagen? Här tror vi att framtidens jobb finns, men kan deras behov tillgodoses av de nya storbankerna?

Skälen för storskalighet är säkert många och välgrundade. Det finns dock också starka skäl för att få fler lokalt förankrade banker och kreditinstitut. Det är inte bra om all makt och allt riskvilligt kapital koncentreras till ett fåtal storbanker.

Vilka åtgärder är finansministern beredd vidta för att underlätta bildandet av fler kreditinstitut, framför allt sådana som vill tillgodose behovet av lokalt förankrad verksamhet?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1997-10-14 Anmäld: 1997-10-20 Besvarad: 1997-10-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga