bankavgifterna

Skriftlig fråga 1997/98:765 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)
Fråga 1997/98:765 av Krister Örnfjäder (s) till finansministern om bankavgifterna

Finansministerns arbete och engagemang för att få fondbolagen att redovisa vilka avgifter som tas ut är mycket bra.

Något som är lika allvarligt är bankernas höga avgifter och krångliga information som gör det omöjligt att jämföra mellan olika banker.

Min fråga till finansministern är:

Är finansministern beredd att medverka till att bankernas avgiftsinformation förenklas så att jämförelser mellan banker kan göras?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-05-18 Anmäld: 1998-05-25 Besvarad: 1998-06-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga