bankavgifter i Norden

Skriftlig fråga 2002/03:1016 av Johansson, Anita (s)

Johansson, Anita (s)

den 26 maj

Fråga 2002/03:1016

av Anita Johansson (s) till statsrådet Gunnar Lund om bankavgifter i Norden

Vid Nordiska rådets jubileumssession i Helsingfors 2002 behandlades ett ministerrådsförslag om nordbornas rättigheter. Rådet antog med anledning av förslaget ett antal rekommendationer till Nordiska ministerrådet, bland annat en om överföring av pengar mellan de nordiska länderna. Ministerrådet uppmanades att arbeta för en lagstiftning om gränsöverskridande betalningar inom Norden i syfte att nivån på avgifterna ska vara densamma som inhemska betalningar. Enligt rådet kan utgångspunkterna vara den modell som antagits av Europaparlamentet och av Europeiska rådet i förordningen (EG) nr 2560/2001. Förordningen innehåller bestämmelser om att de avgifter, som banker och andra institutioner tar ut för gränsöverskridande betalningar i euro, ska vara desamma som de avgifter som tas ut för motsvarande betalningar inom ett och samma land.

I ett brev från Poul Schlüter, anlitad av det svenska ordförandeskapet för att särskilt driva på frågor rörande olika gränshinder, uppmärksammas två områden där de nordiska finansministrarna har ett särskilt ansvar nämligen gränsöverskridande betalningar och skattefrågor.

Kommer statsrådet att verka för att frågan om gränsöverskridande betalningar inom Norden löses så att nivån för avgifterna blir densamma som vid inhemska betalningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-05-26 Anmäld: 2003-05-26 Besvarad: 2003-06-11 Svar anmält: 2003-06-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-06-11)