Banarbete Stockholm-Oslo

Skriftlig fråga 2016/17:438 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

I augusti 2015 började SJ köra snabbtåg mellan Stockholm och Oslo. Det blev snabbt en succé. Antalet resenärer mellan de båda huvudstäderna har ökat med 50 procent. På delsträckan Karlstad–Oslo har resandet ökat med hela 150 procent.

Nu planerar Jernbaneverket i Norge att genomföra banarbete mellan Lilleström och Kongsvinger. Arbetet ska starta 2018 och pågå i tre år och det ska ske på dagtid mellan kl. 09.00 och kl. 15.00. Enligt Värmlands Folkblad skulle det innebära att SJ måste ställa in sina viktigaste avgångar åt båda hållen. Om arbetet däremot genomfördes nattetid skulle färre avgångar och resenärer påverkas. Jernbaneverket vill genomföra arbetet på dagtid för att inte störa godstrafiken som går på natten. Enligt SJ skulle få godståg påverkas av en nattavstängning och de tåg som påverkas kan ändå genomföra sitt godsuppdrag.

Det är viktigt att underhålla tågsträckan, men det är mycket angeläget att störningen på sträckan Stockholm–Karlstad–Oslo blir så liten som möjligt. Innan beslut fattas om vilken tid banarbetet ska utföras på den aktuella tågsträckan måste alla aspekter belysas, så att beslutet påverkar så få resenärer som möjligt. För resenärernas del vore det lyckosamt om banarbetet kunde genomföras nattetid. 

Banarbetet mellan Lilleström och Kongsvinger är nödvändigt, och det är viktigt att inför detta arbete säkerställa att persontrafiken mellan Stockholm och Oslo kommer att fungera under tiden som arbetet pågår.

Mot den bakgrunden vill jag ställa följande fråga till statsrådet Anna Johansson:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att banarbetet mellan Lilleström och Kongsvinger ska innebära en så liten störning som möjligt för persontrafiken mellan Stockholm och Oslo? Avser statsrådet att ha en dialog med den norska infrastrukturministern om detta?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-12-02 Överlämnad: 2016-12-05 Anmäld: 2016-12-06 Svarsdatum: 2016-12-14 Sista svarsdatum: 2016-12-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga