Bamseprojektet

Skriftlig fråga 1998/99:561 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)
Fråga 1998/99:561 av Sten Tolgfors (m) till näringsministern om Bamseprojektet

den 21 april

 

Luftvärnssystemet Bamse riskerar nedläggning om försvaret inte förmår att finansiera en beställning.

Bamses syfte är att skydda flygbaser och städer från luftangrepp, något som utvecklingen i omvärlden dramatiskt understryker vikten av. Systemet har ledande internationella prestanda, vilket intresset från tänkbara exportländer understrukit. Det är också väl anpassat efter det svenska försvarets behov. Ett par miljarder kronor har hittills utvecklingen av detta ett av landets mest högteknologiska industriprojekt kostat. Om projektet måste läggas ned går skattebetalarnas insats förlorad och Sverige lämnas utan välfungerande luftförsvar.

Internationell samverkan har av regeringen angivits som en nyckelfaktor för försvarsindustrins framtid. Men skulle det svenska försvaret underlåta att beställa Bamse, så försvagas projektets internationella trovärdighet på ett avgörande sätt.

Resultatet skulle sannolikt bli att Celsius skulle tvingas sälja hela Bamseprojektet till någon utländsk konkurrent. 500-600 högteknologiska jobb skulle därmed exporteras ur landet och Karlskoga. Förutom svåra arbetsmarknadspolitiska effekter skulle effekten också bli att försvarsindustrins förmåga att utveckla inhemsk materiel kraftigt försämras.

 

Vad avser näringsministern göra för att tillse Bamseprojektets fortlevnad i Sverige och Karlskoga?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-04-21 Anmäld: 1999-04-27 Besvarad: 1999-04-28
Svar på skriftlig fråga