Backaundantaget

Skriftlig fråga 2017/18:795 av Jimmy Ståhl (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Den 1 januari 2013 infördes trängselskatt i Göteborg, en skatt för att minska trafiken. Under 2013 påbörjades även ett arbete med att försöka få till ett undantag för de boende i Backa, då det upplevdes att stationerna placerades så att många fick betala trängselskatt även när de inte skulle ta sig in till centrala Göteborg utan exempelvis bara skulle åka och handla. Året efter kunde en slutrapport konstatera att en förändring behövdes, och 16 olika alternativ togs fram. Sedan dess har frågan nått regeringsnivå där den behandlats, men det skulle dröja fram till 2016 innan riksdagen kunde fatta beslut.

Information från Transportstyrelsens hemsida:

Riksdagen har fattat beslut om att införa särskilda bestämmelser om ett undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg. Undantaget innebär att endast genomfartstrafik genom Backaområdet kommer att beskattas.

Som svar från Transportstyrelsen på hemsidan:

Undantaget träder ikraft den dag regeringen bestämmer. I dagsläget finns inget exakt datum angett.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

När avser regeringen att genomföra detta undantag för dem som bor i Backa?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-02-16 Överlämnad: 2018-02-19 Anmäld: 2018-02-27 Svarsdatum: 2018-02-28 Sista svarsdatum: 2018-02-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga