Backåkra och andra bevaransvärda gårdar

Skriftlig fråga 2011/12:383 av Högman, Berit (S)

Högman, Berit (S)

den 17 februari

Fråga

2011/12:383 Backåkra och andra bevaransvärda gårdar

av Berit Högman (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Framtiden för Dag Hammarskjölds Backåkra är hotad.

Byggnaderna är i så dåligt skick att de inte går att använda, enligt STF som äger anläggningen.

Runt om i vårt land finns flera gårdar som har koppling till en för Sverige känd person.

I vår budgetmotion har vi Socialdemokrater föreslagit att Kulturrådet bör ges ett särskilt uppdrag att ansvara för nätverksbyggande och kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan dessa, för kulturen viktiga, aktörer.

Min fråga till kulturministern är:

Är kulturministern beredd att ta initiativ i den riktning vi föreslår i vår motion?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-02-17 Anmäld: 2012-02-17 Besvarad: 2012-02-22 Svar anmält: 2012-02-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-22)