avvisningsbeslut

Skriftlig fråga 1997/98:692 av Hoffmann, Ulla (v)

Hoffmann, Ulla (v)
Fråga 1997/98:692 av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Pierre Schori om avvisningsbeslut

I Aftonbladet den 23 april refereras flera fall där asylsökande som fått avslag på sin ansökan i Sverige och deporterats med ödesdigra konsekvenser såsom dödsdom, senare omvandlat till livstids fängelse, tortyr inklusive skenavrättning m.m.

Min fråga till statsrådet Schori blir:

Avser regeringen att vidta några åtgärder för att reparera eller mildra effekterna av dessa avvisningsbeslut?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-04-30 Anmäld: 1998-05-04 Besvarad: 1998-05-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga