Avvisningar till Turkiet

Skriftlig fråga 2006/07:1295 av Larsson, Kalle (v)

Larsson, Kalle (v)

den 1 juni

Fråga

2006/07:1295 Avvisningar till Turkiet

av Kalle Larsson (v)

till statsrådet Tobias Billström (m)

Under år 2006 biföll Migrationsverket 17 procent av de asylärenden som gällde Turkiet. Många kurder som varit fängslade och torterade på grund av sina politiska aktiviteter har fått utvisningsbeslut. Trots de förbättringar i respekten för mänskliga rättigheter som ägt rum i Turkiet på senare tid är tortyr enligt samstämmig rapportering från MR-organisationer fortfarande vanligt förekommande och de skyldiga åtnjuter i allmänhet straffrihet.

Ibland har åsikten framförts att den tortyr som förekommer ska ses som brottsliga handlingar utförda av enskilda personer eller enskilda polismän för vilka staten inte har något ansvar.

Jag vill därför fråga statsrådet Tobias Billström:

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta för att det ska klargöras att det för bedömningen av skyddsbehov på grund av risk för tortyr saknar betydelse om tortyr utförs av poliser eller andra tjänstemän på eget initiativ eller på instruktion från regeringen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-06-01 Anmäld: 2007-06-01 Besvarad: 2007-06-07 Svar anmält: 2007-06-07
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-07)