avvisning av skyddsbehövande HBT-personer från Uganda

Skriftlig fråga 2004/05:2056 av Stafilidis, Tasso (v)

Stafilidis, Tasso (v)

den 21 juli

Fråga 2004/05:2056

av Tasso Stafilidis (v) till statsrådet Barbro Holmberg om avvisning av skyddsbehövande HBT-personer från Uganda

Under den senaste tiden har läget återigen förvärrats för HBT-personer i Uganda. Att det finns flera artiklar i Ugandas strafflagstiftning som förbjuder homosexuella förbindelser är väl känt. Likaså att det förekommer livstidsdomar, grova kränkningar, trakasserier, förföljelse och tortyr, allt detta enbart på grund av personernas homosexualitet. Det har kommit till min kännedom att homosexuella nu dömts till döden i Uganda på grund av sin sexuella läggning. Att homosexuella redan tidigare dödats är heller ingen nyhet men att dömas till döden av en domstol för sin sexuella läggning är minst sagt allvarligt. Så sent som den 7 juli röstade parlamentet i Uganda för att förbjuda samkönade äktenskap. Lagstiftarna kriminaliserade dessutom att ens genomföra privata samkönade äktenskapsceremonier. Enligt min mening råder således ingen tvekan om den oroande utvecklingen vad gäller HBT-personers situation i Uganda. Till min förskräckelse har jag i dagarna fått uppgifter om att Utlänningsnämnden den 8 juli beslutat att avvisa en homosexuell person till Uganda. Detta måste strida mot alla intentioner i den svenska flyktinglagstiftningen.

Mot bakgrund av vad som ovan anförts vill jag fråga hur statsrådet tänker agera så att ingen HBT-person från Uganda avvisas dit.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-07-21 Besvarad: 2005-08-04 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-08-04)