avvisning av bosnienkroater

Skriftlig fråga 1997/98:883 av Hoffmann, Ulla (v)

Hoffmann, Ulla (v)
Fråga 1997/98:883 av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Pierre Schori om avvisning av bosnienkroater

Enligt Daytonavtalets annex 7 skall flyktingar från Ex-Jugoslavien kunna återvända till sina hemorter. Detta för att visa att folkfördrivning och etnisk rensning inte kan accepteras. Den svenska regeringen stöder Daytonavtalet. Myndigheterna börjar nu verkställa avvisningar av "bosnienkroater" till Kroatien, dvs. bosnier av kroatisk etnicitet med hemort i Bosnien. Genom det visumtvång regeringen införde i juni 1993 tvingades de skaffa kroatiska pass för att kunna fly från bl.a. den etniska rensningen. De har inga hem att återvända till i Kroatien eftersom de aldrig bott där. Till Bosnien kan de inte återvända eftersom deras folkgrupp är i minoritet på hemorten. Enligt vad Departementet för återvandring och bosättning i Kroatien meddelat i en skrivelse daterad den 2 juni 1998 kommer bosnienkroaterna att "tas emot i de områden med speciellt statligt stöd enligt försörjningsprogrammen för användare av egendom som är tillfälligt under Republiken Kroatiens förvaltning och som måste överlämnas till den rättmätige ägaren enligt beslut fattat av den kroatiska regeringen den 6 november 1997." Att beslutet om återlämnande av egendomen till dess rättmätiga ägare inte genomförs i praktiken torde vara bekant även för den svenska regeringen. Sverige kommer således att genom dessa verkställigheter medverka till att befästa och cementera den etniska rensningens resultat.

Mot den bakgrunden vill jag fråga statsrådet Schori:

Vilka garantier avser regeringen att skaffa från Kroatiens regering för att de från Sverige avvisade "bosnienkroaterna" inte erbjuds att flytta in i bostäder som tillhör serber som fördrivits i samband med etnisk rensning i Daytonavtalets anda?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-06-18 Anmäld: 1998-06-22 Besvarad: 1998-06-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga