Avvisning av afghanska flyktingar från Sverige

Skriftlig fråga 2007/08:755 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 13 februari

Fråga

2007/08:755 Avvisning av afghanska flyktingar från Sverige

av Ameer Sachet (s)

till statsrådet Tobias Billström (m)

Afghanska flyktingar avvisas från Sverige. Migrationsverket har till polisen överlämnat 469 ärenden för verkställighet, det vill säga att avvisas från Sverige med tvång till Afghanistan i en nära framtid. Beslutet bygger på en landanalys som Migrationsverket har gjort. Verket konstaterar att väpnad konflikt enbart föreligger i sex av landets 34 provinser. Till dessa sex provinser kan asylsökande afghaner inte skickas tillbaka.

Under 2007 dog nästan 7 000 människor i säkerhetsrelaterat väpnat våld i Afghanistan och våldshandlingar finns rapporterade från nästan alla provinser i landet. Flyktingströmmarna är stora på grund av krigshandlingar men också till följd av de massiva tvångsrepatrieringarna under senaste halvåret från Iran och Pakistan. De återvändande flyktingarna har det svårt med försörjningen vilket utgör grogrund för kriminalitet och en rekryteringsbas för talibanerna. Kabul dignar under problem som arbetslöshet, kriminalitet och trångboddhet. Någon rättssäkerhet finns inte, knappast ens något rättsväsen. En asylsökande som tvingas återvända kommer obönhörligen att behöva ta sig till de områden han kommer från – oavsett om de tillhör de sex provinser som Migrationsverket utpekat är i väpnad konflikt eller inte.

Afghanistans regering och FN har vädjat om att inte tvångsrepatriera afghaner under nuvarande omständigheter. Svenska Afghanistankommittén har förmedlat detta budskap vidare till den svenska regeringen.

Hur avser statsrådet att agera inför FN:s, Afghanistans regerings och Svenska Afghanistankommitténs vädjan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-02-13 Anmäld: 2008-02-14 Besvarad: 2008-02-20 Svar anmält: 2008-02-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-20)