avverkning av fjällnära skog

Skriftlig fråga 2000/01:1426 av Erik Granström, Per (s)

Erik Granström, Per (s)

den 15 juni

Fråga 2000/01:1426

av Per Erik Granström (s) till näringsminister Björn Rosengren om avverkning av fjällnära skog

Det har kommit till min kännedom att skogsbolaget Sveaskog i Idre planerar att avverka skog ovanför SNF:s naturvårdsgräns, gränsen till fjällnära skog. Andra bolag, t.ex. Korsnäs, har också visat sitt intresse för att gå över denna gräns.

Avverkningsplanerna ovan SNF:s naturvårdsgräns är ett brott mot det frivilliga åtagande som bolagen nu följt i tio år och innebär ett allvarligt nytt hot mot naturvården i skogen.

Jag utgår från att näringsministern är medveten om situationen.

Avser ministern att vidta några åtgärder för att förhindra avverkning av fjällnära skog?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarad: 2001-06-29 Anmäld: 2001-09-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-06-29)