Avveckling av utlands-HUS

Skriftlig fråga 2011/12:605 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 29 maj

Fråga

2011/12:605 Avveckling av utlands-HUS

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Riksdagen vill avskaffa möjligheten att få skattereduktion för RUT- och ROT-arbeten utförda utomlands och gjorde därför ett tillkännagivande till regeringen den 28 mars. Riksdagen menar att skattesubventioner för hushålls- och byggnadsarbeten utomlands över huvud taget inte bidrar till att skapa arbeten eller minska ”svartarbete” i Sverige, vilket var den uttalade avsikten när riksdagen införde skattereduktion för RUT- och ROT-arbeten. Avvecklingen bör givetvis utredas närmare varvid man kan studera hur övriga EU-länder hanterar frågan. Riksdagen har förutsatt att regeringen arbetar skyndsamt vilket torde innebära att ett förslag läggs under hösten.

Avser statsrådet att hantera frågan i budgetpropositionen eller görs en särproposition under hösten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-05-29 Anmäld: 2012-05-29 Besvarad: 2012-06-05 Svar anmält: 2012-06-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-06-05)