avveckling av kärnkraften

Skriftlig fråga 2001/02:620 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)

den 28 januari

Fråga 2001/02:620

av Ingegerd Saarinen (mp) till näringsminister Björn Rosengren om avveckling av kärnkraften

Stängningen av Oskarshamn för en mycket kostsam ombyggnad aktualiserar åter frågan om regeringens misslyckade kärnkraftsavvecklingspolitik.

En tolkning av ombyggnadsbeslutet är nämligen att marknaden saknar förtroende för regeringens vilja eller förmåga att avveckla kärnkraften. Miljöpartiet delar den oron. Ombyggnaden av det av staten kontrollerade Ringhals kraftverkets kontrollrum för en miljard är bara en av flera motstridiga signaler från statens sida. Företrädare för Oskarshamns kraftgrupp AB säger enligt tidningsuppgifter att man räknar med att kraftverket ska kunna gå 20 år till. Minst.

En annan tolkning är förstås att bolagen vill pressa regeringen till högre "kompensation" vid en eventuell avveckling. Det kan inte heller uteslutas att det finns en koppling till frågan om slutförvaring av tyskt kärnavfall.

"Marknaden" räknar således uppenbarligen inte med att de nu pågående förhandlingarna mellan regeringen och dess energipolitiska stödpartier Centern och Vänstern kommer att leda till annat än fortsatt kärnkraftsdrift och/eller väl tilltagen "kompensation" för avveckling.

Marknaden tycks ha dragit sin slutsats.

Avser ministern verka för att kärnkraften avvecklas inom 20 år?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-01-28 Anmäld: 2002-02-05 Besvarad: 2002-02-05
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-02-05)