Avveckling av den svenska insatsen i Afghanistan

Skriftlig fråga 2020/21:2543 av Björn Söder (SD)

Björn Söder (SD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

USA har nu meddelat att man kommer att kalla hem landets samtliga soldater från Afghanistan till den 11 september i år. Storbritannien har också meddelat att man följer USA:s exempel.

Den 9 december förra året medgav riksdagen att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 200 personer till förfogande till och med den 31 december 2021 för att på inbjudan från Afghanistans regering till Nato och berörda partnerländer delta i utbildnings- och rådgivningsinsatsen Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan.

Av denna anledning vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Avser ministern att nu ta initiativ till att avveckla den svenska insatsen inom RSM?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-14 Överlämnad: 2021-04-15 Anmäld: 2021-04-16 Svarsdatum: 2021-04-21 Sista svarsdatum: 2021-04-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga