Avvecklat miljöbilsstöd och bilbranschkrisen

Skriftlig fråga 2008/09:573 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 4 februari

Fråga

2008/09:573 Avvecklat miljöbilsstöd och bilbranschkrisen

av Birgitta Eriksson (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Under 2008 registrerades, enligt preliminära siffror från intresseorganisationen Bil Sweden, 253 759 nya personbilar, vilket är en minskning med 17,3 procent jämfört med 2007 års siffra på 306 794. Under enbart december minskade registreringarna med 44,9 procent. Bil Sweden spår en kraftig nedgång av antalet nya personbilar även under detta år, 2009, till 185 000 nya personbilar.

Ett sätt att möta denna kris vore att ompröva de förtida avvecklingarna av miljöbilsstödet och miljöbilsundantaget i trängselskatten liksom att pröva andra för anskaffning av miljöbilar stimulerande åtgärder. Om svensk fordonsindustri och konsumenterna stimulerades till att satsa på miljöbilar så ger det både arbetstillfällen och en bättre miljö. Den svenska fordonsparken måste ändå förr eller senare konverteras.

Avser statsrådet att utifrån nya omständigheter och fakta ompröva sina tidigare ställningstaganden kring förtida avvecklingar av miljöbilspremien och miljöbilsundantaget i trängselskatten?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-02-04 Anmäld: 2009-02-09 Svar anmält: 2009-02-11 Besvarad: 2009-02-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-02-11)