Avstängning av spelombud

Skriftlig fråga 2007/08:1546 av Hagberg, Liselott, tredje vice talman (fp)

Hagberg, Liselott, tredje vice talman (fp)

den 14 augusti

Fråga

2007/08:1546 Avstängning av spelombud

av tredje vice talman Liselott Hagberg (fp)

till finansminister Anders Borg (m)

Det statliga bolaget Svenska Spel har beslutat att dess spelombud ska kontrollera legitimation hos alla spelare under 25 år, vid spel på Svenska Spel-produkter med 18-årsgräns.

För att säkerställa att legitimationskontroll genomförs av spelombuden genomförs provköp på Svenska Spels uppdrag. Om ett spelombud brister i kontrollen och tillåter exempelvis en 23-årig så kallad provköpare att spela sänds ett första varningsbrev till spelombudet. Om händelsen upprepas sker en avstängning som ombud hos Svenska Spel under en månad trots att man inte brutit mot gällande 18-årsgräns.

Spelombuden är i många fall kioskföretagare som kombinerar försäljning av kioskvaror med försäljning av spel. En avstängning som spelombud rycker således bort en viktig del av verksamheten, vilket slår hårt mot dessa företagare och i förlängningen kan innebära att företagaren får stänga sin butik.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att säkerställa att missade legitimationskontroller inte medför alltför långtgående konsekvenser för spelombuden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-28 Svar anmält: 2008-08-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-28)