Avställda bilar

Skriftlig fråga 2018/19:319 av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Sverige ska vara tryggt. Då är det viktigt att samhället ser till att minska möjligheten att begå brott. Det handlar om förebyggande arbete på olika nivåer, både när det kommer till den sociala och den materiella sidan. Samtidigt behövs det lagar som förhindrar brott, exempelvis mot vapeninnehav och användning av vapen.

Ett problem som har blivit vanligt är hur avställda fordon används i kriminell verksamhet. Det rör sig om bilar som har körförbud och som har bötfällts otaliga gånger. Som regel gäller att ett avställt fordon inte får brukas (17 § lagen om vägtrafikregister). Att medvetet låna ut ett sådant fordon utgör brott enligt både fordonsförordningen och lagen om vägtrafikregister. Problemet är att på papperet ägs fordonen av så kallade målvakter som ofta har stora skuldberg och domar. De lånar i sin tur ut bilarna till kriminella.

Problematiken är svårlöst. Det finns helt enkelt inga tydliga lagar som ger polisen stöttning. De poliser jag träffar uttrycker stor frustration över att de den ena dagen kan beslagta en bil, den andra dagen får se att den rullar i trafiken igen och den tredje dagen kanske får beslagta den på nytt – med en ny förare och fortfarande helt oskattad. På så sätt kommer polisen inte åt de riktiga bovarna utan det blir målvakten som återigen samlar in ytterligare en bot. Dagens lagstiftning gör det helt enkelt svårt för polisen att komma åt brottslingar som använder sig av avställda fordon i sin kriminella verksamhet.

Med anledning av detta vill jag fråga jusitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta inom sitt ansvarsområde för att stoppa kriminaliteten kring avställda bilar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-02-26 Överlämnad: 2019-02-27 Anmäld: 2019-02-28 Svarsdatum: 2019-03-06 Sista svarsdatum: 2019-03-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga