Avslag från Skolinspektionen

Skriftlig fråga 2016/17:994 av Annelie Karlsson (S)

Annelie Karlsson (S)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

I Hässleholm bedriver Engelska skolan undervisning på engelska. Många elever åker långt för att få denna möjlighet, och Kristianstads kommun vill ge möjlighet att välja undervisning på engelska i den kommunala skolan.

Frågan utreddes väl i Kristianstad kommun, och ansökan skickades till Skolinspektionen.

Skolinspektionen avslog ansökan med motiveringen att den stred mot skollagen och att betygen på föreslagen skola var för låga. Man bedömde inte att en tvåspråkig skola skulle bidra till bättre resultat.

När man hänvisar till skollagen, som säger att placering av en elev vid en viss kommunal skolenhet ska ske, inte till viss klass, omöjliggör man för den kommunala skolan att profilera sig genom att erbjuda tvåspråkig klass.

När man hänvisar till låga betyg är det just detta som gör att kommunen ser möjligheten att vända en trend. Höjder man statusen på skolan finns det förutsättningar att få fler att stanna i skolan.

Frågan att ställa i detta sammanhang är hur Engelska skolan i Hässleholm kan beviljas tillstånd när man inte vet något om de förväntade elevernas resultat.

Det är knappast förenligt med Skolinspektionens myndighetsutövning att spekulera kring elevers betyg när det handlar om en kommunal skola men inte när en ny fristående skola ska etableras, och jag vill därför fråga utbildningsminister Gustav Fridolin:

 

Är ministern beredd att verka för att det ska ges möjlighet för kommunala skolor att skapa profilklasser?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-03-02 Överlämnad: 2017-03-06 Anmäld: 2017-03-14 Svarsdatum: 2017-03-15 Sista svarsdatum: 2017-03-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga