avskjutning av rådjur

Skriftlig fråga 1997/98:997 av Hedfors, Lars (s)

Hedfors, Lars (s)
Fråga 1997/98:997 av Lars Hedfors (s) till jordbruksministern om avskjutning av rådjur

den 7 augusti

Enligt samstämmiga uppgifter i massmedierna ökar antalet fall av borrelia kraftigt i vårt land. Bara i Blekinge visar en undersökning på en uppgång på 200 % av den fästingspridda sjukdomen.

Flera studier visar också på ett klart samband mellan antalet rådjur och antalet sjukdomar förorsakade av fästingar, eftersom rådjuret fungerar som värddjur för fästingar. Den närmast explosionsartade ökningen av antalet rådjur är i själva verket den viktigaste orsaken till att fler och fler människor smittas av borreliabakterien.

Rådjuren blir på detta sätt ett allvarligt hot mot folkhälsan. Men rådjuren är skadliga även på andra sätt. Den snabbt växande rådjursstammen har t.ex. blivit en allvarlig trafikfara. Odlingar av olika slag - inte minst i våra trädgårdar - förstörs ofta av betande rådjur.

Det finns alltså många goda skäl för att genom t.ex. en ökad avskjutning reducera landets rådjursstam.

Min fråga till jordbruksministern blir därför om hon är beredd att vidtaga några åtgärder för att få till stånd en sådan reduktion.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 1998-08-07 Inlämnad: 1998-08-07 Besvarad: 1998-08-20
Svar på skriftlig fråga