Avskaffat krav på danstillstånd

Skriftlig fråga 2019/20:144 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Under våren 2016 ställde sig en enig riksdag bakom ett tillkännagivande om att kravet på tillstånd för att få anordna offentliga danstillställningar ska tas bort.

Därefter har en utredare fått i uppdrag att analysera regleringen om tillståndskrav för att anordna danstillställning och ta ställning till om kravet på tillstånd bör tas bort eller förändras i något avseende. Denna utredare återkom den 15 juni 2018 med ett förslag på hur ett sådant avskaffande kan genomföras lagtekniskt. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

När avser statsrådet att återkomma med ett sådant förslag till riksdagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-09 Överlämnad: 2019-10-10 Anmäld: 2019-10-11 Svarsdatum: 2019-10-16 Sista svarsdatum: 2019-10-16
Svar på skriftlig fråga