Avskaffat krav på danstillstånd

Skriftlig fråga 2018/19:172 av Niels Paarup-Petersen (C)

Niels Paarup-Petersen (C)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Riksdagen beslutade för ett par år sedan att ta bort kravet på danstillstånd; ändå är det kvar.

Jag vill därför ställa följande fråga till statsrådet Mikael Damberg:

 

Varför har kravet på danstillstånd ännu inte avskaffats?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-07 Överlämnad: 2019-02-07 Anmäld: 2019-02-08 Svarsdatum: 2019-02-20 Sista svarsdatum: 2019-02-20
Svar på skriftlig fråga