Avskaffande av EBO-lagen

Skriftlig fråga 2013/14:703 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Statsrådet Stefan Attefall (KD)

 

Den 30 mars 1994 utfärdades lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande, vilket innebär att asylsökande tillåts anordna ett eget boende i Sverige. Denna lag, lagen om eget boende (eller den så kallade EBO-lagstiftningen), förvärrar såväl bostadssituationen som sociala problem i redan hårt belastade områden eftersom det försvårar möjligheten för nyanlända att bli en del av och anpassa sig till det svenska samhället. Särskilt med en ansvarslös invandringspolitik där betydligt fler människor än vad samhället klarar av kommer till Sverige riskerar detta att belasta samhället tungt. Med EBO-lagen är risken för utökad bostadssegregation påtaglig, vilket givetvis är ett enormt problem.

Bostaden är vårt hem och en viktig del av vår identitet. Alla samhällen är i behov av en känsla av samhörighet, och grunden för en stark samhörighet kan mycket väl börja i hemmet. Människors välfärd, livskvalitet och sociala vardag byggs till stor del utifrån vårt hem, och av den anledningen kan EBO-lagen vara ett hot mot den trygghet som såväl utlandsfödda som infödda invånare behöver.

Med anledning av ovanstående önskar jag att statsrådet svarar på följande:

Kan statsrådet tänka sig att avskaffa den så kallade EBO-lagen, och om inte, vad ska då minska risken för ökad bostadssegregation?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-06-24 Överlämnad: 2014-06-25 Besvarad: 2014-07-02 Sista svarsdatum: 2014-07-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga