Avsättning av mark för naturreservat

Skriftlig fråga 2007/08:213 av Sandberg, Gunnar (s)

Sandberg, Gunnar (s)

den 1 november

Fråga

2007/08:213 Avsättning av mark för naturreservat

av Gunnar Sandberg (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

I våra miljömål ingår att avsätta mark för naturreservat, vilket ofta sker genom expropriering. I dag är många privatpersoner förtvivlade när de tvingas avsätta mark som de vill bruka vidare och menar att om man har mark vill man gärna bestämma själv över dess användning. Många upplever av den anledningen att expropriering av mark till naturreservat är mycket orättvist. Därför borde man söka andra vägar än tvångsinlösen. Kanske kunde ett liknande system som i Finland, där markägarna själva får bestämma om de vill avsätta mark till naturreservat eller till skyddad skog, vara ett mer acceptabelt sätt.

Jag vill därför fråga om miljöministern är beredd att vidta åtgärder för att ändra systemet med avsättning av mark till naturreservat.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-11-01 Anmäld: 2007-11-01 Besvarad: 2007-11-07 Svar anmält: 2007-11-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-07)