Avrättningar i Kina

Skriftlig fråga 2008/09:998 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 1 juni

Fråga

2008/09:998 Avrättningar i Kina

av Ameer Sachet (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Amnesty International kom under våren med en rapport om dödsstraffet i världen. Under 2008 avrättades minst 2 390 människor i 25 länder. Det är en ökning från förra årets 1 252 avrättningar. Samtidigt dömdes under förra året minst 8 864 människor i 52 länder till döden. Mörkertalet är samtidigt stort eftersom många stater inte tillhandahåller information.

Kina är den största enskilda anledningen till att antalet avrättningar i världen ökade förra året, och hela förändringen ryms inom den osäkra kinesiska statistiken. År 2008 avrättades, enligt Amnesty, minst 1 718 människor i Kina, medan drygt 7 000 dömdes till döden. De verkliga siffrorna bedöms som högre. Det kan vara en god gissning att bland de dömda kriminella också ingår oppositionella som på ett behändigt sätt kan likvideras genom att gömmas i mängden.

Samtidigt som svenskt näringsliv fördjupar sina kontakter med diktaturen och handeln växer sker alltså inga demokratiska framsteg. Sverige och EU blundar för massavrättningarna, för ockupationen av Tibet och förtrycket av etniska minoriteter samt för den totala bristen på demokrati och respekt för mänskliga fri- och rättigheter. Kina är tydligen för viktigt ekonomiskt för att Sverige, EU och västvärlden ska våga ställa krav på en demokratiutveckling och ett slut på massmorden.

Vilka initiativ avser utrikesministern att ta inom EU och i andra internationella sammanhang för att få ett slut på de kinesiska massavrättningarna?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-06-01 Anmäld: 2009-06-01 Besvarad: 2009-06-10 Svar anmält: 2009-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-06-10)