Avrådan från utrikesresor

Skriftlig fråga 2019/20:1340 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Lördagen den 9 maj uttalade sig utrikesminister Ann Linde med anledning av de stora begränsningar av resande som nu föreligger på grund av pandemin. Utrikesdepartementet har för närvarande en generell avrådan från resor till alla länder. Utrikesministern sa bland annat följande: Vi vet inte om det kommer i gång. Vi måste följa det noga innan vi kan fatta beslut. Det kommer definitivt inte vara fritt efter den 15 juni, men exakt hur det blir måste vi återkomma till.

Vidare förklarades att ett beslut om att antingen häva den generella reseavrådan eller förlänga den kommer att komma i god tid före den 15 juni. Hennes egen slutsats löd: Jag skulle inte boka en utlandsresa.

Bristen på klara besked skapar stor osäkerhet för både enskilda personer och hela den resebransch som drabbats hårt den senaste tiden. Det finns risk för skadlig otydlighet genom lördagens uttalande även om ambitionen varit den rakt omvända och det säkert inte minst inom EU pågår samtal om hur en samordnad öppning av gränserna kan ske.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Har ministern för avsikt att snarast ge besked om vad som gäller i förhållande till utrikesresor för svenska medborgare efter den 15 juni?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-05-12 Överlämnad: 2020-05-13 Anmäld: 2020-05-14 Svarsdatum: 2020-05-20 Sista svarsdatum: 2020-05-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga