Avknoppning av skolor

Skriftlig fråga 2007/08:1268 av Gerdau, Mats (m)

Gerdau, Mats (m)

den 28 maj

Fråga

2007/08:1268 Avknoppning av skolor

av Mats Gerdau (m)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Avknoppning av kommunal verksamhet är ett bra sätt att öka både mångfalden och kvaliteten inom välfärdssektorn och samtidigt tillvarata personalens kompetens och engagemang. Regeringen har tidigare deklarerat att man vill stimulera fler aktörer inom välfärdssektorn, bland annat genom att främja avknoppningar (pressmeddelande den 12 oktober 2007).

Avknoppningar är ingen ny företeelse. Personal har tagit över ”sina” förskolor sedan 1980-talet och de första skolavknoppningarna skedde i början av 1990-talet. Det har varit i huvudsak lyckosamma avknoppningar med positiva effekter. Efter det senaste valet ökade antalet ansökningar om att få knoppa av skolor som en effekt av borgerlighetens positivare inställning till människors engagemang.

I oktober förra året meddelade regeringen att den skulle låta utreda om det finns behov av ett nationellt regelverk för avknoppningar. Frågor om upptagningsområden i grundskolan och prissättning skulle redas ut.

Nu har Statskontoret presenterat sin analys av principer för prissättning. Trots att ingen kommun någonsin dömts för felaktiga avknoppningar hävdar Statskontoret nu att de avknoppningar som vi sett hittills inte är lagliga eftersom anbudsförfaranden inte genomförs och verksamheten inte auktioneras ut på marknaden.

Mot bakgrund av vad som anförts vill jag fråga utbildningsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att främja avknoppningar av kommunal verksamhet.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-28 Anmäld: 2008-05-28 Besvarad: 2008-06-04 Svar anmält: 2008-06-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-04)