Avhopp från forskarutbildning

Skriftlig fråga 2011/12:489 av Örnfjäder, Krister (S)

Örnfjäder, Krister (S)

den 26 mars

Fråga

2011/12:489 Avhopp från forskarutbildning

av Krister Örnfjäder (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Nästan var tredje doktorand hoppar av sin forskarutbildning enligt uppgift. En enkätundersökning som Högskoleverket gjort visar att det är arbetsmiljö, otillräckligt stöd från handledare samt svårigheter att kombinera utbildning med familjeliv som är vanliga skäl.

Att detta får konsekvenser för den enskilde är självklart. Men även Sverige som land och svenska företags konkurrensförmåga påverkas starkt.

Jag vill därför fråga utbildningsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att minska antalet avhopp för doktorander.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-03-26 Anmäld: 2012-03-27 Besvarad: 2012-04-04 Svar anmält: 2012-04-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-04-04)