Avgiftszoner för dubbdäck

Skriftlig fråga 2012/13:703 av Holm, Jens (V)

Holm, Jens (V)

den 13 augusti

Fråga

2012/13:703 Avgiftszoner för dubbdäck

av Jens Holm (V)

till miljöminister Lena Ek (C)

Halterna av miljö- och hälsoskadliga partiklar är stundtals mycket höga i flera av Sveriges städer. Inte minst i Stockholm är problemet stort. EU:s luftkvalitetsdirektiv har överskridits i flera år. Sverige har redan dömts i EU-domstolen på grund av för dålig luft i flera städer, och nu riskerar Sverige att dra på sig dryga böter för att inte ha vidtagit erforderliga åtgärder.

En av de värst drabbade platserna är Stockholm. Dubbdäckskörning vintertid är en av de främsta orsakerna till problemet. Lokalpolitikerna i Stockholms stad vill införa avgifter på dubbdäck som ett sätt att minska skadorna. Erfarenheterna från Oslo visar att det kan vara en effektiv metod. Men om lokala dubbdäcksavgifter ska införas måste riksdag och regering fatta beslut om detta.

Miljöministern har tidigare utlovat en snabbehandling av detta som skulle kunna möjliggöra införandet av dubbdäcksavgifter i Stockholm. Jag vill därför fråga miljöministern:

När avser miljöministern att lägga fram ett förslag som skyndar på möjligheten att införa avgifter på dubbdäck i Stockholm och eventuellt andra städer i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-08-13 Anmäld: 2013-08-15 Besvarad: 2013-08-27 Svar anmält: 2013-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-27)