Avgiftsfri skola

Skriftlig fråga 2013/14:623 av Tomas Eneroth (S)

Tomas Eneroth (S)

till Utbildningsminister Jan Björklund (FP)

 

En rapport från Föreningen Majblomman visar hur otillåtna avgifter i grundskolan skapar oro och utanförskap hos många barn. Skolans generella brist på resurser har stegvis inneburit att avgifter regelbundet tas ut av barnen vid allt fler tillfällen – alltifrån skolutflykter till idrottsdagar och måltider. Och allt fler barn avstår från att delta vid aktiviteter – väl medvetna om att deras föräldrar inte har råd att lägga ännu en hundralapp för en skolutflykt. Skollagen medger att obetydliga kostnader kan tas ut vid enstaka tillfällen – men när en tydlig majoritet av föräldrarna i Majblommans enkät uppger att man regelbundet måste betala avgifter borde det vara uppenbart att avgiftsuttagen inte längre är vare sig obetydliga eller vid enstaka tillfällen.  Regeringens passivitet i frågan är besvärande – trots upprepade larmsignaler har skolministern återkommande svarat att han inte är beredd att vidta åtgärder. Regeringen tycker uppenbarligen att problemet inte är tillräckligt viktigt – trots tydliga signaler från elever, föräldrar och organisationer i hela landet.

Min fråga till utbildningsministern blir därför:

- Vilket ansvar har ministern för att barn i dag tvingas avstå från skolverksamhet och aktiviteter på grund av otillåtna avgifter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-05-15 Överlämnad: 2014-05-16 Besvarad: 2014-05-21 Sista svarsdatum: 2014-05-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga